Ik zit in de schuldhulp / WSNP

Wanneer u een sommatie heeft ontvangen, maar u verkeert in surseance van betaling, u zit in de schuldhulp of u bent toegelaten tot de WSNP dan bent u zelf verantwoordelijk voor het informeren van uw curator / bewindvoerder m.b.t. uw sommatie. Zij dienen ons schriftelijk te informeren.

In bepaalde gevallen kan het zijn dat de vordering niet in het traject valt. U bent dan zelf verantwoordelijk voor betaling. De curator / bewindvoerder dient u hier over te informeren.