Over NZID

 

Nationale Zorg Incasso Dienst verzorgt het incassotraject voor onder andere
een groot aantal zorgverleners die zijn aangesloten bij factoringmaatschappij Netpoint Factoring B.V.

Overgedragen aan NZID

Voordat uw vordering vanuit Netpoint Factoring B.V. overgedragen wordt aan NZID B.V. heeft u ruimschoots de gelegenheid gekregen om uw openstaande vordering aan Netpoint Factoring B.V. te voldoen.

Inhoudelijke vragen over uw declaratie
Als u inhoudelijke vragen heeft over de behandelingen die vermeld staan op uw declaratie kunt u hierover contact opnemen met uw zorgverlener. Met vragen over (de hoogte van) vergoedingen kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar.

Sommatie ontvangen

 

Met onze sommatie(s) geven wij u de mogelijkheid om de vordering, zonder tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder, te voldoen.

De openstaande vordering bestaat uit een hoofdsom, rente en buitengerechtelijke incassokosten. Ingevolge de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit, worden de buitengerechtelijke incassokosten vanaf 1 juli 2012 berekend volgens een staffel en zijn ze aan een maximum gebonden. Het minimale bedrag aan incassokosten is € 40,00 exclusief btw.

Staffel incassokosten
  • Bij een vordering tot en met € 2.500,- 15 % (met minimum van € 40,-)
  • Over de volgende € 2.500,- 10%
  • Over de volgende € 5.000,- 5%
  • Over de volgende € 190.000,- 1%
  • Over het meerdere 0,5% (max. totaal € 6775)
Als u niet tijdig aan de sommatie(s) voldoet, wordt de openstaande vordering overgedragen aan de gerechtsdeurwaarder GGN Mastering Credit B.V.. Deze zal vervolgens een gerechtelijke procedure opstarten. De kosten die deze procedure met zich mee zal brengen, komen geheel voor uw rekening.

Hoe kunt u betalen

 

Met uw persoonlijke NZID code en het dossiernummer kunt u inloggen bovenaan op deze website, direct inzicht krijgen in uw dossier en direct betalen via iDEAL. Uiteraard is het ook mogelijk om de vordering via internetbankieren of een overschrijvingsformulier te voldoen. Wij verzoeken u de volgende gegevens bij uw betaling in te vullen:

  • Het te betalen bedrag inclusief incassokosten en rente
  • Het dossiernummer
  • Het rekeningnummer NL33ABNA0869995197
    ten name van Derdengelden NZID B.V.

Heeft u één van deze gegevens incorrect ingevoerd, dan is het mogelijk dat uw betaling niet bij ons aankomt. De procedure wordt in dat geval voort gezet. U bent zelf verantwoordelijkheid voor volledige en tijdige betaling van de openstaande vordering.

Gevolgen bij uitblijven van een betaling

 

Wanneer u na het ontvangen van onze sommatie(s) niet over gaat tot betaling, zal de vordering worden overgedragen aan de gerechtsdeurwaarder GGN Mastering Credit B.V.. Deze zal vervolgens een gerechtelijke procedure opstarten. De kosten die deze procedure met zich mee zal brengen komen geheel voor uw rekening.

De richtlijnen die de kantonrechters hebben opgesteld voor incasso- en deurwaarderskantoren zijn conform de Wet buitengerechtelijke Incassokosten (WIK). Algemeen kenmerk is dat de kosten bij elke stap in het proces toenemen. Deze kosten worden vanzelfsprekend op u verhaald. Voorkom daarom verdere kosten door over te gaan tot betaling.

Schuldhulpverlening / onderbewindstelling / WSNP

 

Indien u schuldhulpverlening ontvangt, onder beschermingsbewind bent gesteld of bent toegelaten tot de Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP), dan dient u de schuldhulpverlener / bewindvoerder te informeren over de openstaande vordering(en). Tevens verzoeken wij u ons op de hoogte te stellen van het traject waar u in zit en ons de gegevens van de betreffende instantie / bewindvoerder te verschaffen. Wij zullen trachten tot een (tijdelijke) oplossing te komen met de schuldhulpverlener / bewindvoerder.

Let op! In bepaalde gevallen kan het zijn dat de vordering niet in het traject valt. U bent dan zelf verantwoordelijk voor betaling. Uw schuldhulpverlener/bewindvoerder dient u hierover te informeren.