Ik heb al betaald, waarom krijg ik dan toch een aanmaning?

Belangrijk is of u de betaling heeft gedaan voor het verstrijken van de uiterste betaaldatum vermeld op uw laatst ontvangen sommatie. Indien dit niet het geval is en wij hebben uw betaling nog niet kunnen verwerken, dan kan het zijn dat u een volgende sommatie van ons ontvangt. Mogelijk heeft uw betaling en de sommatie elkaar gekruist.

Een andere mogelijkheid is dat wij de betaling niet correct hebben kunnen verwerken vanwege het ontbreken van een dossiernummer. Wij adviseren u in dat geval een betalingsbewijs te mailen naar vragen@nzid.nl onder vermelding van het dossiernummer. Zo kunnen wij uw betaling traceren en alsnog afboeken op uw dossier.